Werde Kambodzhassa

Werde toimi aktiivisesti Kambodzhassa vuosina 2002-2009. Olemme siellä missä olemme lähellä kumppaneita ja koska Werden aktiivijäsenistä kaksi asui Kampong Thomin läänissä Kambodzhassa 2001-2004 oli tämä luonnollinen valinta kumppanuudelle paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kambodzha on yksi maailman köyhimmistä maista. Se sijaitsee Kaakkois-Aasiassa Thaimaan ja Vietnamin välissä.  Kambodzhalaisilla on ollut vain kymmenen vuotta aikaa rakentaa parempaa tulevaisuutta vuosikymmeniä kestäneiden sotien runtelemassa maassaan. Joulukuusta 2001 vuoteen 2009  Werde on toimi Kampong Thomin provinssissa Keski-Kambodzhassa.

Projektisuunnittelu ja hakemusten kirjoittamistiimi 2002

Self-help group leader interview

Werden tuella kahdeksan paikallista kansalaisjärjestöä osallistui ryhmään jossa opeteltiin projektin suunnittelua ja projektihakemusten kirjoittamista kansainvälisille rahoittajille.

Saksalainen kehitysyhteistyöjärjestö German Development Service (DED) tuki ryhmää tapaamisten järjestämisessä. Tuloksena oli 8 uutta ruohonjuuritason kehitysyhteistyöprojektia ja ainakin kaksi niistä toteutettiin jo seuraavana vuonna.

 Ympäristötyöryhmä 2002-2003

Pesticides sold at the local the market

Vuonna 2002 yksitoista paikallista kansalaisjärjestöä muodosti työryhmän, jonka tarkoituksena oli edistää ympäristönsuojelua ja kestävää luonnonvarojen käyttöä Kampong Thomin provinssissa.

Werde oli mukana suunnittelemassa projektia kemiallisten lannoitteiden ja hyönteismyrkkyjen oikean käytön edistämiseksi ja ympäristöystävällisten vaihtoehtojen, kuten kompostin ja biologisen torjunnan puolesta. Hanketta tuettiin Siemenpuu-säätiön projektirahoituksella vuonna 2003.

Kylämetsätaloutta Sambour kylässä 2003

Village mapping exercise

Vuonna 2003 Werde tuki kyläläisten ja paikallisen munkkiluostarin aloitetta laatia yhteinen metsänhoitosuunnitelma kylän lähimetsäalueelle.

Mlup Baitong -järjestö Kambodzhassa jatkoi kylämetsäprojektien tukemista Sambourissa ja lähialueilla useiden vuosien ajan tämän jälkeen.

Paikallisdemokratiaa (Kyläkomiteat 2003-2005)

Training of Werde

Päätöksenteon hajauttaminen paikallistasolle on kambodzhalaisille uusi asia, helmikuussa 2002 järjestettiin Kambodzhassa ensimmäiset kunnallisvaalit 50 vuoteen.  Werden tuella 12 kansalaisjärjestöä ja yhteisötason kansalaisryhmää kokoontui kuukausittain miettimään kuinka edistää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua paikalliseen päätöksentekoon. Tuloksena oli 34 kyläkomiteaa, jotka tukivat kunnanhallitusten työtä 8 kunnassa. Suomen Ulkoministeriö tuki projektia kolmen vuoden ajan.

Ympäristökasvatusta munkkiluostareissa (Puita Pagodasta 2003-2005)

Planting trees in the pagoda

Yhdessä Mlup Baitong -järjestön kanssa Werde tuki Puita Pagodasta -hanketta, johon osallistui neljä munkkiluostaria. Projekti edisti ympäristönsuojelua munkkiluostareiden kautta, koska nämä luostarit joita kutsutaan pagodoiksi ovat perinteisesti kyläyhteisöjen kokoontumis- ja koulutuskeskuksia. Munkit toimivat opettajina ja neuvonantajina kyläyhteisössä ja voivat edistää ympäristönsuojelua ja kestävää luonnonvarojen käyttöä paikallistasolla. Ympäristökasvatuksen lisäksi projekti tuki munkkiluostareita kasvattamaan hedelmäpuiden ja muiden hyödyllisten puiden taimia, joita jaettiin ympäröiviin kyliin. Projekti sai hanketukea Suomen Ulkoministeriöltä vuosina 2003-2005.

Puiden istutusta ja puutarhanhoitoa (Vihreä Puutarha 2007-2008)

 Projekti oli jatkoa Puita Pagodasta -projektille ja edisti puiden ja kasvien moninaiskäyttöa kylissä kouluttamalla munkkeja ja kyläyhteisön avainhenkilöitä toimimaan opettajina ja kannustajina puutarhan hoidossa.

Projekti tuki maanviljelijäyhdistysten perustamista ja siihen liittyi myös paikallisten kasvien hyötykäyttöön liittyvän tiedon kartoittamista ja kokoamista niin, etta tämä arvokas tieto säilyy yhteisön käytössä ja omistuksessa myös tulevaisuudessa. Projekti toimi 19 kylässä ja 340 perhettä osallistui koulutuksiin ja aktivititeetteihin. Tämä projekti sai myös toteutukseen Ulkoministeriön hanketukea.

 

Leave a Reply