Adoptoidut projektit

Werden jäsenet adoptoivat vuodenvaihteessa 2011-2012 seuraavat projektit:

PROJEKTI 1. Tietokone tyttöjen käyttöön nunnien ylläpitämässä Casa Cittadini lastenkodissa Haettu 550 Euroa – Projekti rahoitettiin tammikuussa 2012 lahjoittamalla Casa Cittadinille käytetty tietokone.

Casa Cittadinille lahjoitettu tietokone on lastenkodissa asuvien tyttöjen ahkerassa käytössä. Koneella lapset ja nuoret tekevät koulutehtäviään ja pitävät yhteyttä kaukana asuviin sukulaisiinsa. Vapaa-aikanaan tytöt voivat myös katsoa musiikkivideoita ja kuunnella musiikkia koneelta. Casa Cittadinin lapset ja henkilökunta kiittävät lahjoituksesta.

PROJEKTI 2.  Kymmenen lasta nuorisokodista kesäleirille -Gender Camp  (Dumaguete Youth Home)  Haettu 165 Euroa – Projekti rahoitettiin joulukuussa 2011

Koulujen loma-aikaan pidetty nelipäiväinen kesäleiri kokosi useamman eri keskuksen lapsia ja nuoria nauttimaan virikkeellisestä toiminnasta, ruoasta ja yhteisestä hauskanpidosta. Leirin teema oli sukupuoli ja ymparistö ja toiminnassa näkyi muun muassa sukupuolitietoisuuden lisääminen ja sukupuolten välistä tasa-arvon vahvistaminen sekä tietoisuuden lisääminen ympäristöasioista.

PROJEKTI 3. Kirjoja ja pelejä lasten kerhotoimintaan Bayawanissa (KAPASKI)  Haettu 220 Euroa

KAPASKIn toimintakeskusta käyttävät säännöllisesti esikouluikäiset kerhotoiminnassa mukana olevat lapset ja viikonloppuisin alakouluikäiset lähellä keskusta asuvat lapset. Keskukseen hankitut kirjat ja pelit elävöittivät toimintaa ja toivat uutta  puhtia etenkin lauantaisille oppitunneille osallistuville lapsille. Pelien avulla lapset ovat saaneet uusia välineitä harjoittaa taitojaan.

PROJEKTI 4. Pelejä ja urheiluvälineitä tyttöjen ja naisten turvakotiin (La Casa Esperanza) Haettu 110 Euroa – Projekti rahoitettiin joulukuussa 2011.

Leikki-ja urheiluvälineet ostettiin Casa Esperanzaan toukokuussa 2012. Leikkiin ja liikuntaan kannustavan välineistön olemassaolo on mahdollistanut koulua kyville lapsille ja nuorille virikkeellisiä leikki-ja liikuntahetkiä viikottain. Tytöt ja naiset, jotka eivät käy koulua, voivat käyttaa välineita päivittäin. Leikkivälineisiin kuuluu muun muassa perinteinen filippiiniläinen sungka-pelilauta ja ulkoliikuntavälineitä. Erilaisten pelien pelaaminen auttaa naisia ja tyttöjä toimimaan yhdessä ja opettaa sietamään häviötä ja toisaalta voittamaan nöyränä pysyen. Talossa ollaan pidetty hyvänä sitä, että energian ja etenkin negatiivisten tunteiden purkamiselle on nyt löytynyt uusi kanava säännöllisen virikkeellisen liikunnan kautta.

PROJEKTI 5. Kymmenen tyttöä naisten turvakodista nuorten kesäleirille -Gender Camp (La Casa Esperanza) Haettu 165 Euroa – Projekti rahoitettu joulukuussa 2011

Koulujen loma-aikaan pidetty nelipäiväinen kesäleiri kokosi useamman eri keskuksen lapsia ja nuoria nauttimaan virikkeellisestä toiminnasta, ruoasta ja yhteisestä hauskanpidosta. Leirin teema oli sukupuoli ja ymparistö ja toiminnassa näkyi muun muassa sukupuolitietoisuuden lisääminen ja sukupuolten välistä tasa-arvon vahvistaminen sekä tietoisuuden lisääminen ympäristöasioista.

PROJEKTI 6. Opetusmateriaaleja kiertävään kouluun ja eskikoulutoimintaan (Little Children Philippines) Haettu 400 Euroa

Little Children of the Philippinesin koulutusohjelma kattaa 8 nullesikoulutoiminnan keskusta ja kiertävän koulun. Kiertävän koulun opetukseen osallistuvat 5-14- vuotiaat lapset eivät käy tavallista koulua ja kiertävä koulu tarjoaa heille mahdollisuuden osallistua opetukseen.  Lahjoituksella kiertävään kouluun ja keskuksiin hankittiin palapelejä, kyniä, paperia, kirjoja, rakentelupalikoita ja kiertävään kouluun tarvikkeita helpottamaan päivittäisten lapsille tarjottavien aterioiden valmistusta. Lapset olivat uusista tarvikkeista hyvin vaikuttuneita ja iloissaan. LCP kiittää lämpimästi tästä lahjoituksesta!

PROJEKTI 7. Sandaalit, sadetakit ja koulutarvikkeita 60:lle syrjäseudun lapselle osana elämankokemus retkeä Dumagueten kaupunkiin (ONCAN) Haettu 330 Euroa

PROJEKTI 8 päiväretki KAPASKIN vapaaehtoisille vertaisnuoriso-ohjaajille

PROJEKTI 9 – Pöytätennispöytä LCP:n nuorisotoimintaan

PROJEKTI 12 – Retki Dumaguete Youth Homen nuorille

PROJEKTI 16 – Taidetyöpaja Dumagueten kaduilla tavatuille lapsille

 

Leave a Reply